Urbariát Dolný Moštenec

Splnomocnenie

Oznam

Pozemkové spoločenstvo, urbariát Dolný Moštenec oznamuje, že dňa 29. augusta 2021 o 15:30 hod. sa uskutoční Valné zhromaždenie spoločenstva v miestnom Kultúrnom dome Dolný Moštenec.

Vznik, názov a sídlo spoločenstva